Hạt Giống Hoa Bông Phấn

    25,000

    Độ ẩm:<=0.3% Độ tinh khiết:>98%
    Tỉ lệ nảy mầm:>=80% Độ sạch:>98%
    Khối Lượng: 500mg