Hạt Giống Hoa Dã Yên Thảo Đơn

    25,000

    Độ ẩm:<=0.3% Độ tinh khiết:>99%
    Tỉ lệ nảy mầm:>=80% Độ sạch:>98%
    Khối Lượng: 100mg