Các câu hỏi chúng tôi thường nhận được

Chi phí vận chuyển khi mua hàng từ web Chương Nông?
Hiện Chương Nông đang thu Phí Cố Định là 5,000vnđ cho mọi đơn hàng, và 5,000vnđ cho mọi sản phẩm. Phụ phí thu hộ, do bên thứ ba, là 25,000vnđ cho mọi đơn hàng, nếu khách hàng chọn thanh toán khi nhận hàng. Phụ phí nếu khách hàng chọn thanh toán qua Ngân Lượng là 20,000vnđ
Bạn nên thanh toán bằng hình thức nào?
Bạn nên cân nhắc tiết kiệm bằng hình thức thanh toán bằng Chuyển Khoản trước. Nếu bạn chọn hình thức Thanh Toán Khi Nhận Hàng, thì chi phí phát sinh thêm sẽ do bạn hoàn toàn chi trả.
Bao lâu bạn sẽ nhận được hàng?
Thông thường chỉ 03 ngày làm việc.
Sau khi đặt hàng?
Bạn hoàn toàn không phải làm gì, chúng tôi sẽ liên lạc bạn nếu có vấn đề phát sinh.
Bạn sẽ nhận được hóa đơn?
Bạn sẽ nhận được hóa đơn bán lẻ qua email. Vui lòng điền vào mục Ghi Chú trên Đơn Hàng hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần xuất hóa đơn đỏ.

Gửi Email cho chúng tôi