Showing 1–12 of 17 results

+

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Cải Thảo Takii VL-304 F1

465,000
+
350,000
+

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Bắp Cải Trái Tim Sakata

235,000
+

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Bắp Cải Hỏa Tiễn Takii

205,000
+
175,000
+

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Cải Bắp Takii

65,000
+

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Cải Bông Xanh F1 TN 78

55,000
+

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Cải Củ Đỏ TN 83

25,000
+
Hết hàng

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Bắp Cải Baby

25,000
+
Hết hàng

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Lơ Xanh Baby

25,000
+

Hạt Giống Rau Bắp Cải

Hạt Giống Cải Rổ TN 28

20,000
+
20,000