Showing all 9 results

+

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Bí Ngồi Xanh Hàn Quốc

45,000
+

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Bí Ngồi Hàn Quốc F1 TN 220

45,000
+

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Bí Ngồi F1 TN 288

40,000
+

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Bí Đỏ Đặc Ruột F1 NP 999

30,000
+

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Bầu Hồ Lô TN 242

20,000
+

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Khổ Qua Mỡ F1 TN 187

20,000
+

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Bí Đao Chanh F1 TN 61

20,000
+

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Mướp Hương TN 263

15,000
+
Hết hàng

Hạt Giống Bầu Bí Mướp

Hạt Giống Bầu Lai F1 TN 215

15,000