Showing all 1 result


Làm thế nào để trồng Hoa hướng dương từ Hạt giống: Sau khi mùa đông nguy hiểm trôi qua, trực tiếp gieo hạt giống hoa hướng dương vào luống  đã chuẩn bị trước, loại bỏ cỏ dại và đất đã được xới tơi. Gieo các hạt giống hoa hướng dương vào đất dưới 3 cm đất.

Chăm sóc: Điều quan trọng là không để trên tưới hoa. Uống quá nhiều nước có thể dẫn đến đất nới lỏng và mất ổn định để giữ các nhà máy lớn.

LƯU Ý: hạt giống hướng dương có một tỷ lệ cao hơn của hạt cứng. Điều quan trọng là phải hiểu rằng sẽ có một phần hạt ngủ chậm trên một phần của hạt giống khi trồng.

Hạt Giống Hoa Hướng Dương

Hạt Giống Hoa Hướng Dương

25,000