Showing all 1 result


Cẩn thận gieo hạt giống hoa dã yên thảo trên mặt đất, và sau đó nhẹ nhàng nhấn hạt giống vào môi trường nảy mầm bằng bút chì hoặc một cành gỗ nhỏ. Vì hạt giống hoa dã yên thảo cần ánh sáng để nảy mầm, không chôn chúng trong môi trường nảy mầm hoặc che chúng với trong tối. Sau khi gieo hạt, triệt để làm ẩm trung bình với một vòi phun hoặc bằng một phần nhấn chìm các thùng chứa trong nước.

Nhiệt độ trung bình thống nhất và độ ẩm cần thiết cho hạt nảy mầm tối ưu. Đặt trong thùng (23-27độ C) vị trí ấm áp trong ánh sáng. Để duy trì độ ẩm đồng bộ, đặt một miếng nhựa thực phẩm trong suốt hoặc vòm nhựa trong thùng. Đừng đặt các thùng chứa bao phủ trong ánh sáng mặt trời trực tiếp. Nhiệt độ cao có thể phát triển trong ánh sáng mặt trời trực tiếp, có thể ức chế hoặc ngăn chặn sự nảy mầm. Hạt giống hoa dã yên thảo nên nảy mầm trong vòng 7 đến 10 ngày.

Hạt Giống Hoa Dã Yên Thảo

Hạt Giống Hoa Dã Yên Thảo Đơn

25,000