Showing 1–12 of 20 results

Hoa có thể được bắt đầu từ hạt giống hoa cúc được gieo trực tiếp trong vườn. Hoa cúc sẽ bắt đầu nở năm thứ hai sau khi trồng. Chọn một nơi mà hạt giống hoa cúc được bảo vệ tốt trong khu vườn có đất thoát nước tốt giàu dinh dưỡng và nhận được nhiều ánh nắng mặt trời. Trộn một số phân compost vào đất vườn hiện có. Chia khu vực và sau đó sử dụng cuốc hoặc cào xới  đất và gieo hạt trực tiếp trên đầu đất.

Phủ sơ những hạt giống hoa cúc với khoảng 4 cm vào đất. Hãy chắc chắn để giữ cho khu vực ẩm cho đến khi các hạt giống đã nảy mầm. Khi cây giống hoa cúc là 5 đến 8 cm, chuyển cây cách nhau mỗi 30cm của không gian. Tưới nước cho cây chỉ khi cây xuất hiện khô. Các cây non có thể được cấy vào các điểm cố định của cây trong đầu mùa thu hoặc mùa xuân sau.