Showing all 1 result

Bắt đầu hạt giống hoa cẩm chướng trong nhà 8-10 tuần trước khi cấy ra ngoài, hoặc trực tiếp gieo chúng vào đầu mùa xuân hoặc đầu mùa thu để các hạt có thể được tiếp xúc với sương giá. Nhiệt độ lý tưởng: 15-21 ° C (60-70 ° F). Hạt giống hoa cẩm chướng nảy mầm trong khoảng 10 ngày. Chỉ cần ấn nhẹ các hạt nhỏ vào trong đất. Gieo các hạt có khoảng cách để các cây có không gian phát triển 15-23cm (6-9 “) .
Trồng trong đất thoát nước tốt giàu dinh dưỡng với một độ pH vào khoảng pH 6,0-7,5. Cây cẩm chướng dữ trữ và cần nước chỉ trong mùa khô. Cắt giảm bớt cành ngắn sau khi ra hoa, và chắc chắn phủ đất nếu dự kiến thời tiết rất lạnh. Gieo thêm hạt giống hoa cẩm chướng mới mỗi 3-4 năm.