Showing all 1 result


Đối với hoa mùa hè, hạt giống hoa bướm gieo vào cuối mùa đông  / mùa xuân sâu trong ủ hạt giống 1.5mm (1/16 in) tránh ánh sáng, bóng tối là có lợi cho hạt. Sự nảy mầm của hạt giống hoa bướm thường mất 14-21 ngày ở 18-20C (66-70F). Giữ đất chỉ ẩm và tránh nhiệt độ cao gây héo ngăn chặn sự nảy mầm.

Khi cây con đủ lớn, đủ khỏe để chuyển đất trồng và phát triển tốt và trồng ra ngoài trong  mùa xuân 15-23cm (6-9in) trong hầu hết các loại đất, đủ ánh sáng mặt trời hoặc một phần bóng râm. Cho hoa cuối mùa đông, xuân hoa gieo hạt giống hoa bướm giữa mùa hè,  như trên và trồng vào khoảng mùa thu, hoặc gieo vào cuối mùa hè, gieo khi đã qua mùa đông thời tiết lạnh lùng và trồng ra vào đầu mùa xuân.