Showing all 1 result


Cây thường được trồng từ hạt giống, nên chọn hạt giống hoa bông phấn lớn để cho dễ trồng. Hạt giống hoa bông phấn nảy mầm một cách nhanh chóng, và phát triển nhanh, cao đến 61- 125 cm.
Giữ đất ủ hạt giống hoa bông phấn ẩm trong khi nảy mầm.
Gieo hạt giống hoa bông phấn trực tiếp vào khu vườn ngay trước khi ngày cuối mùa đông trong khu vực của bạn. Che hạt trong đất 40cm. Gieo hạt cách nhau 350cm để tạo không gian phát triển.

Ngoài ra, hoa bông phấn được nhân giống bằng củ của nó. Củ nên được đào lên vào mùa thu và lưu trữ trong bóng tối, trong rêu than bùn ẩm ướt hoặc cát.

Ngày để nảy mầm: 10-15 ngày

Hạt Giống Hoa Bông Phấn

Hạt Giống Hoa Bông Phấn

25,000