Showing all 1 result


Một loại cây yêu thích của vườn bóng râm, gieo hạt giống cây trồng Impatiens của bạn trong một vị trí nắng. Sau khi phát triển, Impatiens có thể được di chuyển để làm sáng lên bất kỳ góc tối của khu vườn của bạn với màu sắc đa dạng đẹp của họ. Không cần lo lắng về hoa tàn, những hoa đẹp sẽ tự làm sạch, khi hoa tiếp tục nở tất cả các mùa dài. Gieo các hạt giống hoa bóng nước cách 3 cm để tạo ra một không gian hoa đẹp. Các hạt giống hoa bóng nước cho ra cây trồng hàng năm rồi lại tự sinh sôi bằng các hạt giống mới sinh.

Hạt Giống Hoa Bóng Nước

Hạt Giống Hoa Bóng Nước

25,000