Showing all 1 result


Gieo hạt giống hoa bìm bìm trong khay, chậu, .v..v trong phân compost dành cho hạt giống tốt ở nơi có thể phát triển hoặc nơi ấm áp để duy trì một nhiệt độ tối ưu của 70-75F (20-25C). Gieo hạt giống hoa bìm bìm: 0.25in (6mm). Thời gian: Tháng Hai-Tháng Năm. Ngâm hạt trong nước nóng vừa tay trong 2 giờ, nếu các hạt lớn, đầu tiên hạt có thể ấn nhẹ tại một điểm trên hạt giống trước khi ngâm. Cây giống ghép khi đủ lớn để xử lý vào 7.5cm (3in) chậu. Chậu theo yêu cầu trên 13cm (5in) đến 20cm (8in) chậu. Cung cấp một nhiệt độ 13-18’C (55-65F).

+

Hạt Giống Hoa Bìm Bìm

Hạt Giống Hoa Bìm Bìm

25,000