Showing all 1 result


Hoa Bất Tử, Strawflower, có thể được trồng từ hạt giống. Hạt giống có thể được cấy trực tiếp vào vườn hoa của bạn hoặc ươm trong nhà để cấy sau đó. Thật dễ dàng để trồng hạt giống trực tiếp trong vườn sau khi bạn chắc chắn tất cả các mối nguy hiểm của mùa đông đã qua. Đào đất đến độ sâu ít nhất là 20-25cm. Hoa bất tử không đòi hỏi đất giàu nhưng cây sẽ phát triển tốt nếu bạn đào trong 5-7 cm compost trước khi trồng.

Gieo hạt giống hoa bất tử, Strawflower, bao phủ chúng nhẹ với đất. Gieo hạt hoặc cây con cách nhau 46cm nhau để cung cấp cho các cây không gian đủ lớn rộng rãi để phát triển. Hạt nảy mầm trong khoảng 7-10 ngày.