Showing all 1 result

 


Gieo hạt giống hoa baby trong tháng hai / tháng ba trong phân compost dành cho hạt giống tốt, không bao các hạt giống hoa baby với phân compost, vì ánh sáng có lợi cho sự nảy mầm. Che đậy trong một túi polythene sau khi gieo hạt cũng rất hữu ích. Nảy mầm mất 5-14 ngày ở 21-24C (70-75F).

Khi đủ lớn để xử lý cấy cây con vào hộp hoặc chậu 7.5cm (3in), và phát triển trên trong điều kiện lạnh. Khi phát triển tốt dần cho cây quen với điều kiện ngoài trời và trồng ra ngoài vào cuối mùa xuân sau khi sương mùa đông đã qua 23cm (8in) cách nhau trong nắng và thoát nước tốt.

Hạt Giống Hoa Cúc

Hạt Giống Hoa Baby

25,000