Nhận ngay 1250 Cxu (1,250) khi mua Sản Phẩm.

Hạt Giống Hoa Tình Yêu

25,000
Nhận ngay 1250 Cxu

Độ ẩm:<=0.3% Độ tinh khiết:>98%
Tỉ lệ nảy mầm:>=80% Độ sạch:>98%
Khối Lượng: 250mg