Nhận ngay 1250 Cxu (1,250) khi mua Sản Phẩm.

Hạt Giống Hoa Dã Yên Thảo Đơn

    25,000
    Nhận ngay 1250 Cxu

    Độ ẩm:<=0.3% Độ tinh khiết:>99%
    Tỉ lệ nảy mầm:>=80% Độ sạch:>98%
    Khối Lượng: 100mg