Nhận ngay 1250 Cxu (1,250) khi mua Sản Phẩm.

Hạt Giống Hoa Bướm Đa Sắc ViolaTricolor

  25,000
  Nhận ngay 1250 Cxu

  Độ ẩm:<=0.3% Độ tinh khiết:>99%
  Tỉ lệ nảy mầm:>=80% Độ sạch:>99%
  Khối Lượng: 250mg

  Hết hàng