Nhận ngay 1250 Cxu (1,250) khi mua Sản Phẩm.

Hạt Giống Hoa Bất Tử

25,000
Nhận ngay 1250 Cxu

Độ ẩm:<=0.3% Độ tinh khiết:>98%
Tỉ lệ nảy mầm:>=80% Độ sạch:>99%
Khối Lượng: 500mg